Vredespark Almelo
 
 
 
 

MFO Sinaï


Na de Suezcrisis in 1956 liepen de spanningen in de Sinaï opnieuw op. 
Als gevolg hiervan brak er in 1967 een nieuwe oorlog uit: de Zesdaagse Oorlog. 
Israël veroverde de Sinaï op Egypte. 

In oktober 1973 probeert Egypte de Sinaï te heroveren, maar dit mislukt. 
Wel leidt dit tot Israëlisch-Egyptisch vredesoverleg. 
Uiteindelijk wordt er onder leiding van de Amerikaanse president Jimmy Carter een vredesverdrag gesloten, wat op 26 maart 1979 wordt ondertekend in Camp David.  

In het verdrag wordt afgesproken dat Egypte het bestaansrecht van de staat Israël erkent. 
Israël trekt zich in 4 fases terug uit de Sinaï. 
In het vredesverdrag wordt ook afgesproken dat een internationale vredesmacht toeziet op de naleving daarvan. 

Nadat het mandaat van VN vredesmacht "United Nations Emergency Force" (UNEF) niet werd verlengd, bleef een internationale vredesmacht uit. 
In afwachting van een oplossing zien Amerikaanse troepen, de "U.S. Sinai Field Mission" toe op de naleving van het akkoord. 
Op 18 mei 1981 liet de VN-secretaris-generaal weten dat het sturen van een VN-vredesmacht definitief niet mogelijk is. 
Vervolgens werd er op 3 augustus 1981 een akkoord gesloten tussen Egypte, Israël en de VS dat de ontplooiing van een vredesmacht regelde: 
de Multinational Force and Observers (MFO). 

Op 25 april 1982, de dag dat Israël de Sinaï aan Egypte teruggaf, begon het mandaat van de MFO.


Nederlandse bijdrage


Van 6 maart 1982 tot 1 mei 1995 leverde Nederland een bijdrage aan de MFO.
Een bijdrage in de vorm van een verbindingscompagnie voor de Force Signal Unit en Marechaussees voor de Force Military Police Unit. 


Daarnaast leverde Nederland ook personeel voor het hoofdkwartier in het missiegebied. 
Ook leverde Nederland van 11 april 1991 - 21 april 1994 in de persoon van Luitenant-generaal J.W.C. van Ginkel de force commander. 

Met ingang van februari 2013 levert Nederland, voor de duur van 18 maanden, vier staf(onder-)officieren voor de MFO-staf.


Klik naar boven of naar startpagina