Vredespark Almelo
 
 
 
 

Museum - Nederlands Indië 1940 - 1945


Museum-Borstspeld Landwacht

Bovenstaande foto is van een borstembleem van de Landwacht in Nederlands Indië. Deze organisatie is niet te verwarren met de Landwacht in Nederland. Dit was een organisatie gevormd uit NSB-ers die actief de Duitse bezetter hielp.

Hierboven een foto van leden van de Stadswacht Batavia met een soortgelijk borstembleem.  Daarnaast een wervingsposter voor de Stadswacht.

De instelling van Stads- en Landwachten in Nederlands Indië dateert uit 1940.
De Stads- en Landwachten bestonden uit vrijwilligers. Organisatorisch vielen de Stads- en Landwachten onder het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL).

Na de Duitse bezetting van Nederland in mei 1940 gooide Nederlands-Indië veel, zo niet alles op de defensie. Van door Duitsland bezet Nederland was geen hulp meer te verwachten, dus moest de regering in Batavia zelf in actie komen.
Er komt een soort algehele mobilisatie voor het KNIL.

Voor mensen die onmisbaar waren op hun werk, kwam een burgerdienstplicht, voor mannen en vrouwen tussen de 16 en 45 jaar.
Zij werden geplaatst in Stads- en Landwachten.

De Stadswachten waren primair om orde en rust te handhaven in de grote steden,
De landwacht was er primair voor de ondernemingen op het platteland.
Voor de oliemaatschappijen werden er Vernielingscorpsen opgericht.
Er worden ook vrijwilligerscorpsen opgericht voor 'Inheemsen' en voor 'Chinezen', alles onder supervisie van het KNIL
Ook werd het VAC, het Vrouwen Automobiel Corps opgericht.

De volgende personen uit Almelo zijn gesneuveld als Land- of Stadswachter.
Soldaat Companje      ( 📖)
Soldaat Breijder          ( 📖)
Korporaal Bruining   ( 📖)

Museum Tekening C. Tonnaer

Clemens Marie Tonnaer is geboren op 16 november 1894 in Delft. 
Hij trouwde op 23 december 1925 te Amsterdam met Anna Elisabeth Kühn
Clemens was architect.
Hij is overleden op 13-07-1944 in Tjimahi.

De tekening is gemaakt in kamp Kareës op 9 februari 1944.
Kareës was een burgerkamp en opvangkamp op West-Java in Bandoeng. Het kamp bevond zich in een woonwijk in het zuidoosten van de stad en werd omgrensd door de Papandajanlaan, Tangkoeban Prahoe-laan, Wajanglaan en Boerangranglaan. Van 4 december 1942 tot 21 december 1944 fungeerde Kareës als burgerkamp.

Later is hij verplaatst naar kamp Tjimahi waar hij is overleden.

Clemens Marie Tonnaer is 49 jaar geworden.

Tjimahi Kamp 4; Bunsho II Kamp 4 (Japanse administratie)
Dit kamp lag in het noordelijk stadsdeel van Tjimahi, begrensd door de Kampementsweg, Stationsweg (spoorlijn), Gedong Delapan (Racebaan) en Gedong Empat.
Het omvatte de kazernes van het 4e en 9e Bataljon.
Het was eerst een krijgsgevangenkamp, pas eind januari 1944 werd het burgermannenkamp.
Kampcommandanten: Kpt Takagi (van 03.44 tot 04.44), kpt Kasahara (van 04.44 tot 07.44), kpt Takagi (van 07.44 tot 08.45)
Bewaking: Japanse militairen, Koreanen, heiho’s
Kampleiding: Hr C.H.V. de Villeneuve (van februari 1944 tot mei 1945)
Hr Richel (van september 1944 tot februari 1945)
Hr Heintz Stein (van maart 1944 tot augustus 1945


Museum = Bezettingsgeld Indië

Tijdens de bezetting mocht natuurlijk het gebruikelijke geld niet gebruikt worden. Op last van de Japanse regering werden er nieuwe briefjes gedrukt. Hierboven een serie van een cent, vijf cent en tien cent. 

Na de capitulatie werd er weer geld gedrukt met Koninkrijk der Nederland.


Bronnen:
archief.ntr.nl
indonesischearchipel.wordpress.com
www.indischekamparchieven.nl
Faceboek.com Dutch Docu Channel
http://iwi-nu.nl/
oorlogsgravenstichting.nl
http://www.japanseburgerkampen.nl/
www.oorlogsbronnen.nl/


Klik naar boven of naar startpagina