Vredespark Almelo
 
 
 
 
Soldaat Companje, P. J.  (Paul Johannes)

 Geboren op 13 februari 1900 te Almelo
Overleden op 8 januari 1945 te Makassar

 

Rang:  Landstorm Soldaat
Militair onderdeel:  KNIL.


Borstembleem van de Landwacht van het KNIL. Niet te verwarren met de Landwacht in Nederland, welke een aan de NSB gelieerde organisatie was.
De landwacht in Nederlands Indië viel onder het KNIL en was een vrijwilligers korps bestaande uit burgers, wat tot taak had belangrijke punten in steden (Stadswacht) en op het platteland (Landwacht / Landstorm) te verdedigen.  

Soldaat Companje is waarschijnlijk overleden aan ontberingen in het kamp "Kampong Makassar".

Vermoedelijk werd al in april 1942 bij Kampong Makassar een kamp van barakken van bamboe en atap (palmbladeren als dakbedekking) opgezet voor het onderbrengen van Australische krijgsgevangenen uit Tasikmalaja.

Het kamp werd omheind met gedek (gevlochten bamboe-wanden) en prikkeldraad.

Vanaf januari 1943 diende het kamp ook als doorgangskamp voor krijgsgevangenen. Zij waren vooral uit Oost-Java afkomstig en waren in afwachting van verder transport per schip uit de haven van Tandjoeng Priok.

In januari 1945 werden de op dat moment nog in het kamp aanwezige krijgsgevangenen deels naar Singapore en deels naar het 10de Bat. in Batavia overgebracht.

In het kamp werden vervolgens vrouwen en kinderen uit Batavia, Buitenzorg en Bandoeng ondergebracht.

Op zaterdag 30 juni 2007 werd door mevrouw J. Companje – Boermans, de weduwe van Paul Johannes Companje een reddingboot gedoopt.

De boot was door haar geschonken aan de KNRM vlak voor haar overlijden.


De boot draagt de  naam: Paul Johannes.....Klik naar boven of naar startpagina of klik op Tweede Wereld Oorlog Gesneuvelde Almelose Militairen om terug te keren naar de lijst met gesneuvelden.

 www.knrm.nl