Vredespark Almelo
 
 
 
 

Luitenant Hoff, R. G. (Roelof)
(via Bert-Jan Dierink)

Roelof Geert Hoff werd geboren op 21 maart 1908 te Drachten.

Hij was de zoon van Heerke en Anna Hoff. 

Roelof was in eerste instantie, een verbintenis aangegaan bij de Vrijwillige Landstorm. Met ingang van 1 februari 1928 werd hij uit deze vrijwillige verbintenis ontslagen. 

Hierna werd hij ingedeeld (ook in 1928) bij het 9e regiment infanterie en werd aangewezen voor de opleiding tot onderofficier. 

Op 18 januari 1929 werd hij overgeplaatst naar het 1e Regiment Veldartillerie, kwam voor één dag in werkelijke dienst om een vrijwillige verbintenis als aspirant paardenarts bij het Reserve Personeel der Landmacht aan te gaan. (en werd daarna tot nader order weer met verlof huiswaarts gezonden.)

Met ingang van 18 oktober 1935 werd hij benoemd tot Reserve Paardenarts der tweede klasse ingevolge het Koninklijke Besluit Nº 31 d.d. 18 oktober 1935.

Eind 1935 ging hij met groot verlof. 


Na één keer opgeroepen te zijn voor een oefening van drie weken in 1938, werd hij zoals zovelen in 1939 gemobiliseerd.

Tevens trouwde hij in dat jaar met de tandarts Dien Steunenberg. Zij gingen wonen in Almelo aan de Hofkampstraat 2. (Roelof woonde voorheen , sinds 1938, aan de Grotestraat 127).
Zij kregen 5 kinderen.

 In 1948 is hij op eigen verzoek eervol ontslagen uit militaire dienst.

Roelof is in 1987 overleden in de leeftijd van 79 jaren.

In 2017 heeft de dochter van Roelof het postuum uitgereikte Mobilisatie-Oorlogskruis namens hem in ontvangst mogen nemen.


Klik naar boven of naar Startpagina