Vredespark Almelo
 
 
 
 

Geloof:

Na de tweede wereld oorlog was er nog een sterke verzuiling in Nederland.
Als goed-katholiek ging je naar een katholieke school, speelde in een katholiek voetbalteam, stemde je katholiek en uiteraard ging je op zondag naar de katholieke kerk. Het zelfde gold voor protestanten.

Het is logisch dat dit ook in de krijgsmacht werd uitgevoerd.
Je had het Katholieke thuisfront en het Protestants thuisfront.
Beiden verzorgden boekjes en bijbeltjes voor de soldaten, Beide organisaties waren ook onderdeel van het NIWIN. (klik hier voor NIWIN, Welfare NHI)
En zorgden zoals hun naam al zegt voor het thuisfront, dus de in Nederland achterblijvende familieleden en vrienden.

"Samen paraat voor de soldaat"  Een asbakje van het Katholieke thuisfront.

Marinier Jannink had een "Christus voor alles" gebedenboekje van het Katholieke thuisfront bij zich gedurende zijn 3 jaren in Nederlands Indië.

Natuurlijk mocht een rozenkrans niet ontbreken in de plunjebaal van een goed katholieke Almelose jongen.

Ook het Protestantse thuisfront verzorgde boekjes.

Het katholieke thuisfront had speciale bidprentjes voor de militairen in Indië.

De laatste 2 foto's zijn van een speciaal kindergebed. Leuk detail is dat het gebed geschreven is door Jac. Schreurs, de auteur van Dagboek van een Herdershond en verzetsheld in de 2e wereld oorlog. 


 Klik naar boven of naar startpagina of naar Masselink, H. G. F.