Vredespark Almelo
 
 
 
 

Korporaal Smeenk, J. F.  (Jack)

Jacobus Franciscus Smeenk werd geboren 24 juni 1954  in Almelo als zoon van Toon Smeenk en Lien Smeenk-Pouwels.

Jack ging op zijn 16e bij de marine.

In 1995 werd hij op missie gestuurd naar het voormalige Joegoslavië.
Hij zou deel uit gaan maken van IFOR.

IFOR

De Implementation Force (IFOR) was een vredesmacht onder leiding van de NAVO die na afloop van de Bosnische Oorlog toezag op de naleving van het Verdrag van Dayton in Bosnië en Herzegovina.

IFOR ging op 20 december 1995 van start als opvolger van de VN-vredesmacht UNPROFOR. 

De vredesmacht  moest toezien op de naleving van het staakt-het-vuren en op het eerbiedigen de grens tussen de Servische en Moslim-Kroatische entiteiten door beide partijen. 

Waar UNPROFOR een zeer beperkt mandaat had en alleen mocht optreden indien het zelf werd aangevallen, had IFOR een veel breder mandaat om zo nodig met geweld tussenbeide te komen indien vijandelijkheden weer zouden uitbreken. 

Op 20 december 1996 ging IFOR over in een kleinere stabilisatiemacht, SFOR, die eveneens onder leiding stond van de NAVO.

Het hoofdkwartier van IFOR was gevestigd in Sarajevo en stond onder leiding van een Amerikaanse generaal.

Medaille uitreiking aan Korporaal Smeenk.
Let op zijn baret voor vlootpersoneel tussen de Mariniers-baretten. (de commandant is van de landmacht)

Hieronder de compound (een tijdelijke versterkte militaire basis) waar Korporaal Smeenk verbleef

De bijdrage van het Nederlandse korps mariniers voor IFOR bestond uit twee (elkaar opvolgende) 120 mm mortiercompagnieën. 

De 1e mortiercompagnie ("1 Morcie") verbleef het merendeel van hun halfjaarlijkse bijdrage (medio juni 1995 tot medio januari 1996) op de berg Igman nabij Sarajevo.

Deze compagnie heeft, samen met de andere vuursteunende elementen van de verschillende naties die aanwezig waren op Igman, een rol gespeeld in de beschietingen op de Servische eenheden die Sarajevo beschoten, hetwelk een versnellende rol heeft gehad op het tot stand komen van het verdrag van Dayton. 

Het merendeel van de gegevens benodigd voor de beschietingen werd geleverd door de inzet van twee radarsystemen van de Koninklijke Landmacht, die daarvoor een detachement van dertig personen toevoegde aan de 1 Morcie van de Mariniers.

Medio december 1995 werd er door de NAVO leiding besloten deze mariniers te verplaatsen naar Jacje om daar een nieuwe locatie te betrekken samen met de 105 light gun-eenheid van de Britten.

Dit gebied was tot voor kort nog strijdtoneel geweest in de hevige onderlinge strijd van de bevolking en er werd ook in een rap tempo een basiskamp gerealiseerd in en rondom een leegstaande en geplunderde fabriekshal.

 Later is deze locatie nog geruime tijd door de andere Nederlandse eenheden als basis gebruikt.

Eind december 1995 werd 1 Morcie afgelost door de, voor dit bijzondere geval heropgerichte, 2e Mortiercompagnie ("2 Morcie") van het Korps Mariniers.
2 Morcie heeft daar een half jaar (medio december 1995 tot juli 1996) samen met de 105 light gun van de Britten zijn thuisbasis gehad, met als hoofdtaak de "Quick Reaction Force" van IFOR. 

Veelvuldig is 2 Morcie in die periode ingezet om strategische posities in te nemen over heel Bosnië om zodoende kracht bij te zetten aan de voorwaarden van de NAVO welke waren overeengekomen in het verdrag.

Privé:

Jack  kreeg twee zoons (een tweeling) en een dochter en woonde onder meer in Den Helder en Veenendaal.

In 2001 keerde hij terug naar zijn Almelose roots en trok hij, samen met zijn uit Limburg afkomstige partner Lilian Taalman, bij zijn ouders in.

In 2006 verhuisden zijn ouders naar de Riethorst en tekende de derde generatie van de familie het huurcontract voor het huis aan de Rietstraat 32.

Overlijden:

Op 02 april-2019 overleed Jack op de veel te jonge leeftijd van 64.

Jack was een vaste waarde op de Indië Herdenkingen als lid van het veteranen comité Almelo (VCA).
In deze hoedanigheid is de foto genomen die nu in ons logo prijkt.

Na toestemming van zijn weduwe Lilian hebben we   met gepaste trots zijn foto mogen opnemen in ons logo.

Jack, je wordt gemist....
Bronnen:
Foto's Jack Smeenk
www.defensie.nl
Wikipedia.nl
www.facebook.com/almelos.weekblad
VeteranenAlmelo.nl
https://twitter.com/kon_marine
www.maritiemdigitaal.nl
www.myheritage.nl


klik op startpagina of op naar boven