Vredespark Almelo
 
 
 
 

Masselink, H. G. F. (Henk)

Henk Masselink is geboren op 29 September 1900 te Hengelo. 

In 1930 werd hij hoofd van de Rooms-katholieke  school in Nieuw-Heeten bij Raalte.

Voor de tweede wereld oorlog was hij lid van de Vrijwillige Burgerwacht van Raalte. Hij klom op tot Vendel-commandant. (groepscommandant)

De Vrijwillige Burgerwacht was een gemeentelijke organisatie, met aan het hoofd de plaatselijke burgemeester.  Door het hele land werden Burgerwachten opgericht in de nadagen van de eerste wereld oorlog. 

Door de opheffing van lokale schutterijen in 1907  was er een gebrek aan lokale ordetroepen. In 1914 werd daarom de Vrijwillige Landstorm opgericht om te ondersteunen bij binnenlandse onlusten. Dit waren formaties gewapende burgers die bestonden uit oud-militairen.

De Nederlandse regering drong er in 1918, na diverse revolutionaire oproepen in binnen- en buitenland, bij de gemeentebesturen op aan vrijwillige burgerwachten te vormen.
Deze zouden in tijden van binnenlandse onlusten en bij bedreiging van de monarchie de regering steunen bij de gezagshandhaving in hun eigen stad of dorp. Organisatorisch werden zij ondergebracht bij het departement van Binnenlandse Zaken.

Om de concurrentie tussen de Burgerwacht en de Landstorm te voorkomen werd er een leeftijdsgrens aangelegd tussen beide groeperingen.
Dienstplichtigen tot en met 30 jaar konden zich alleen aanmelden voor de Landstorm en dienstplichtigen boven de 30 jaar en ongeoefenden konden zich alleen aansluiten bij de Burgerwachten.
Ook de burgerwachten waren (deels) bewapend en in uniform.

Als Vendel-commandant was Henk verantwoordelijk voor de wekelijkse bijeenkomsten en bijvoorbeeld de schietoefeningen.
In 1940 verbood de bezetter zowel de Vrijwillige Landstorm als de Vrijwillige Burgerwachten. Op 17 Augustus 1940 kwam de Burgerwacht Raalte voor het laatst bijeen.

Henk Masselink werd eind 1941 lid van de Luchtbescherminsdienst  (LBD) (📖) in Raalte. Dankzij zijn functie als Evacuatie Commandant kreeg hij in 1942 vrijstelling van het inleveren van zijn fiets.

Op 1 januari 1943 werd hij vader van zoon Fons.

In 1944 werd de rijwielvorderingsvrijstelling nog eens verlengd.

Ook had hij vrijstelling van de "Arbeidsinzet voor de Duitsche Weermacht".

Aan het einde van de oorlog werd Henk gemachtigd om in tijden van nood zelfstandig op te treden als een soort van plaatsvervangend burgemeester in Nieuw-Heeten.

Toen de oorlog voorbij was, bleef Henk zich inzetten voor de bevolking. Natuurlijk vanuit een Rooms-katholieke inslag.

Hij werd voorzitter van het  Katholiek Thuisfront (📖) in Nieuw-Heeten. De organisatie die betrokken was bij de Nederlandse militairen die vochten in Nederlands Indië.

Hij was vanaf 1956 leraar op de U.L.O. te Almelo.

Hij stief op 18 November 1970 na een druk en bewogen leven.
 Klik naar boven of naar startpagina.

Bron:
Delpher.nl,
Wikipedia.nl, 
www.canonvannederland.nl,
www.graftombe.nl,